CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Ngày 03/07/2022

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B EUVAX B 63,000
2 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 395,105
3 Não mô cầu type ACYW MENACTRA 1,050,000
4 Thương hàn TYPHIM 150,633
5 Não mô cầu týp B và C VA MENGOC BC 151,704
6 Thủy đậu VARIVAX 714,440
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 164,620
8 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 49,815
9 Viêm não Nhật Bản IMOJEV 554,400
10 Cúm mùa >= 3 tuổi INFLUVAC TETRA 251,450
11 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 535,320
12 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719
13 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 823,000
14 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 865,200
15 Phế cầu SYNFLORIX 829,900
16 Bệnh do HPV GARDASIL 1,509,600
17 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 378,672
18 Phế cầu 13 type PREVENAR 1,077,300
19 Uống ván - Bạch hầu - Ho gà BOOSTRIX 598,000