CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Ngày 26/03/2019

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B ENGERIX - B 64,340 Tạm hết
2 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 336,000
3 Não mô cầu týp A và C MENINGO AC 133,000 Tạm hết
4 Não mô cầu týp B và C VA MENINGO BC 151,000
5 Thương hàn TYPHIM 128,100
6 Trái rạ VARIVAX 583,170
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 153,850
8 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 52,000
9 Cúm (dưới 3 tuổi) VAXIGRIP 155,000 Tạm hết
10 Cúm (từ 3 tuổi trở lên) VAXIGRIP 196,350
11 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719 Tạm hết
12 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 500,283
13 Bệnh do HPV GARDASIL 1,182,090
14 Bệnh do HPV CERVARIX 766,644
15 Viêm màng não mủ do HiB – Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt PENTAXIM 635,000
16 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 748,063 Tạm hết
17 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 824,000 Tạm hết
18 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 338,100
19 Phế cầu SYNFLORIX 775,600 Tạm hết