CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Ngày 27/05/2019

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B ENGERIX - B 64,340
2 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 336,000 Tạm hết
3 Não mô cầu týp A và C MENINGO AC 133,000 Tạm hết
4 Não mô cầu týp B và C VA MENINGO BC 151,000
5 Thương hàn TYPHIM 128,100 Tạm hết
6 Trái rạ VARIVAX 583,170 Tạm hết
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 153,850
8 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 52,000
9 Cúm (dưới 3 tuổi) VAXIGRIP 155,000 Tạm hết
10 Cúm (từ 3 tuổi trở lên) VAXIGRIP 196,350 Tạm hết
11 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719 Tạm hết
12 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 500,283 Tạm hết
13 Bệnh do HPV GARDASIL 1,182,090
14 Bệnh do HPV CERVARIX 766,644
15 Viêm màng não mủ do HiB – Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt PENTAXIM 635,000 Tạm hết
16 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 825,000
17 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 824,000
18 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 338,100
19 Phế cầu SYNFLORIX 775,600