CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Ngày 02/06/2020

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B EUVAX 63,000
2 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 369,600 Tạm hết
3 Não mô cầu type ACYW MENACTRA 1,050,000 Tạm hết
4 Não mô cầu týp B và C VA MENGOC BC 151,200
5 Thương hàn TYPHIM 128,100
6 Trái rạ VARIVAX 667,700
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 153,850
8 Viêm não Nhật Bản IMOJEV 554,400
9 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 52,000
10 Cúm (dưới 3 tuổi) VAXIGRIP 169,950 Tạm hết
11 Cúm (từ 3 tuổi trở lên) VAXIGRIP 215,985
12 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719
13 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 500,283
14 Bệnh do HPV GARDASIL 1,300,320
15 Bệnh do HPV CERVARIX 766,644 Tạm hết
16 Viêm màng não mủ do HiB – Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt PENTAXIM 630,000 Tạm hết
17 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 825,000 Tạm hết
18 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 824,000
19 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 378,672
20 Phế cầu SYNFLORIX 829,900
21 Cúm mùa INFLUVAC 188,000 Tạm hết
22 Phế cầu 13 type PREVENAR 1,077,300