CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Ngày 17/02/2020

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B EUVAX 63,000
2 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 369,600 Tạm hết
3 Não mô cầu týp A và C MENINGO AC 133,000 Tạm hết
4 Não mô cầu týp B và C VA MENGOC BC 151,200
5 Thương hàn TYPHIM 128,100 Tạm hết
6 Trái rạ VARIVAX 667,700
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 153,850 Tạm hết
8 Viêm não Nhật Bản IMOJEV 554,400
9 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 52,000
10 Cúm (dưới 3 tuổi) VAXIGRIP 169,950
11 Cúm (từ 3 tuổi trở lên) VAXIGRIP 215,985
12 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719 Tạm hết
13 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 500,283
14 Bệnh do HPV GARDASIL 1,300,320 Tạm hết
15 Bệnh do HPV CERVARIX 766,644 Tạm hết
16 Viêm màng não mủ do HiB – Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt PENTAXIM 630,000 Tạm hết
17 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 825,000
18 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 824,000
19 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 378,672
20 Phế cầu SYNFLORIX 829,900