CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Ngày 09/12/2019

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B EUVAX 63,000
2 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 369,600 Tạm hết
3 Não mô cầu týp A và C MENINGO AC 133,000 Tạm hết
4 Não mô cầu týp B và C VA MENGOC BC 151,200
5 Thương hàn TYPHIM 128,100
6 Trái rạ VARIVAX 667,700
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 153,850
8 Viêm não Nhật Bản IMOJEV 554,400
9 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 52,000
10 Cúm (dưới 3 tuổi) VAXIGRIP 150,150 Tạm hết
11 Cúm (từ 3 tuổi trở lên) VAXIGRIP 196,350 Tạm hết
12 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719
13 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 500,283
14 Bệnh do HPV GARDASIL 1,300,320 Tạm hết
15 Bệnh do HPV CERVARIX 766,644 Tạm hết
16 Viêm màng não mủ do HiB – Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt PENTAXIM 630,000 Tạm hết
17 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 825,000 Tạm hết
18 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 824,000 Tạm hết
19 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 378,672 Tạm hết
20 Phế cầu SYNFLORIX 829,900