CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Ngày 20/04/2021

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B EUVAX 63,000
2 Viêm gan siêu vi B ENGERIX - B 64,340 Tạm hết
3 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 369,600 Tạm hết
4 Não mô cầu type ACYW MENACTRA 1,050,000
5 Thương hàn TYPHIM 128,100 Tạm hết
6 Não mô cầu týp B và C VA MENGOC BC 151,200 Tạm hết
7 Trái rạ VARIVAX 667,700
8 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 153,850
9 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 52,000
10 Viêm não Nhật Bản IMOJEV 554,400
11 Cúm (dưới 3 tuổi) VAXIGRIP 169,950 Tạm hết
12 Cúm (từ 3 tuổi trở lên) VAXIGRIP 215,985 Tạm hết
13 Cúm mùa INFLUVAC 188,000
14 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719
15 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 500,283
16 Uốn ván - Bạch Hầu - Ho Gà ADACEL 525,000 Tạm hết
17 Uốn ván - Bạch Hầu - Ho Gà BOOSTRIX 590,000
18 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 378,672 Tạm hết
19 Viêm màng não mủ do HiB – Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt PENTAXIM 630,000 Tạm hết
20 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 825,000
21 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 824,000
22 Phế cầu 13 type PREVENAR 1,077,300
23 Phế cầu SYNFLORIX 829,900
24 Bệnh do HPV CERVARIX 766,644 Tạm hết
25 Bệnh do HPV GARDASIL 1,300,320