CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Ngày 31/03/2023

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan A AVAXIM 395,105
2 Bạch hầu - Ho gà- Uốn ván BOOSTRIX 598,000
3 Viêm gan B ENGERIX B 70,774
4 Bệnh do HPV GARDASIL 1,509,600
5 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 865,200
6 Viêm não Nhật Bản IMOJEV 554,400
7 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 823,000
8 Cúm mùa >= 3 tuổi INFLUVAC TETRA 251,450
9 Cúm mùa (người lớn và trẻ em >=6 tháng tuổi) VAXIGRIP TETRA 270,000 Tạm hết
10 Não mô cầu type ACYW MENACTRA 1,050,000
11 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 164,620
12 Phế cầu 13 type PREVENAR 1,077,300
13 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTARIX 700,719
14 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 535,320
15 Phế cầu SYNFLORIX 829,900
16 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 378,672
17 Thương hàn TYPHIM 150,633
18 Não mô cầu týp B và C VA MENGOC BC 151,704
19 Thủy đậu VARIVAX 714,440
20 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 49,815