CÁC LOẠI VẮC XIN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Ngày 21/05/2022

STTVẮC XINTÊN VACXINGIÁGHI CHÚ
1 Viêm gan siêu vi B EUVAX B 63,000
2 Viêm gan siêu vi A AVAXIM 395,105
3 Não mô cầu type ACYW MENACTRA 1,050,000
4 Thương hàn TYPHIM 150,633
5 Não mô cầu týp B và C VA MENGOC BC 151,704
6 Thủy đậu VARIVAX 714,440
7 Sởi – Quai bị – Rubella MMR 164,620
8 Viêm não Nhật Bản B JEVAX 49,815
9 Viêm não Nhật Bản IMOJEV 554,400
10 Cúm mùa INFLUVAC TETRA 251,450
11 Viêm dạ dày – ruột do Rota virus ROTATEQ 535,320
12 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B INFANRIX HEXA 823,000
13 Viêm màng não mủ do HiB - Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Viêm gan siêu vi B HEXAXIM 865,200
14 Phế cầu SYNFLORIX 829,900
15 Bệnh do HPV GARDASIL 1,509,600
16 Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM 378,672